Uporabo spletnega mesta podjetja comma d.o.o. urejajo splošni pogoji. Z obiskom naše spletne strani potrjujete da ste seznanjeni s splošnimi pogoji in se z njimi strinjate. Pridržujemo si pravico do sprememb splošnih pogojev brez predhodnega obvestila.

Na spletni strani se bomo z rednim vzdrževanjem in posodabljanjem trudili zagotavljati pravilnost in ažurnost vsebin. Obiskovalcem ne zagotavljamo in ne prevzemamo odgovornosti za vsebinsko celovitost, ažurnost in točnost kot tudi ne za morebitno škodo povzročeno z uporabo teh spletnih strani oziroma njenih vsebin. Enako velja za druge spletne strani, ki so preko povezav dostopne preko naše strani. Povezave z tretjimi strinami vzpostavljate na lastno odgovornost in mi zanje ne prevzemamo odgovornosti. Na povezanih tretjih straneh tudi ne zagotavljamo zasebnosti in varnosti.

AVTORSTVO GRADIV

Vsebine na spletni strani je pripravilo podjetje v sklopu svoje dejavnosti.
Fotografije uporabljene na spletni strani so pridobljene iz več virov in sicer:

 • uporabljene so lastne fotografije ki smo jih v sklopu našega delovanja fotografirali sami
 • uporabljene so tematske fotografije iz portala shutterstock

Domene

Domene
Naročnik, ki naroči spletno domeno, je dolžan domeno v kolikor je ne želi več podaljšati, odjaviti 30 dni pred iztekom domene. Naročnik je dolžan domeno v kolikor ni bilo podaljšanje domene odjavljeno pravi čas poravnati. Podjetje COMMA d.o.o. je uradni registrar za .si domenske končnice. V kolikor naročnik, domeno odjavi 30 dni pred iztekom domene to ni naročnikov strošek. Domene se lahko naročijo preko spletnega servisa, ustno po telefonu, pisno po E-pošti. Domene podjetje COMMA naroči šele ko je plačan prvi račun za naročeno domeno, z plačilom računa naročnik sprejema vse splošne pogoje o domenah. Za naročilo domene ni potrebno sklepati dodatne pogodbe ali aneksa k pogodbi. Naročnik, je ob naročilu domene seznanjen z splošnimi pogoji poslovanja in jih z plačilom računa ob naročilu domene sprejema.

Spletno gostovanje

Spletno gostovanje

 1. Ponudnik omogoča naročniku podporo po telefonu ali E-pošti vsak delavnik v obratovalnem času. Obratovalni čas je objavljen na spletnih straneh ponudnika. Ponudnik nudi naročniku brezplačno podporo izključno za vprašanja in težave, ki se tičejo delovanja strežnika, namestitev spletnih strani, uporabo e-pošte in ostalih storitev.
 2. Naročnik se strinja, da je celotna odgovornost ponudnika pri storitvah iz naročniškega razmerja in pri vsaki kršitvi naročniške pogodbe, omejena zgolj na znesek, ki ga je naročnik plačal za storitev. Ponudnik in njegovi partnerji ne bodo odgovorni za kakršnokoli posredno, neposredno ali posledično škodo, povzročeno z uporabo ali nezmožnosti uporabe katerekoli naše storitve.
 3. Ponudnik zanika vsako odgovornost za škodo povzročeno ampak ne omejeno na: – škodo ali odgovornost nastalo pri neprenosu podatkov ali njihovem napačnem prenosu – škodo ali odgovornost nastalo zaradi naravnih in višjih dejavnikov – škodo ali odgovornost nastalo zaradi nepooblaščene uporabe ali zlorabe naročnikovega uporabniškega imena ali gesla – škodo , ki je nastala zaradi nepravilnih oz. napačnih informacij na naročnikovi spletni strani – škodo ali odgovornost nastalo zaradi razvijanja sistema in prekinitve obratovanja naročnikovih spletnih strani ali E-pošte
 4. Naročnik se strinja, da odveže ponudnika, njegove partnerje, uslužbence in poslovodje, vseh odgovornosti, vključno s sodnimi stroški. V primeru sodnega postopka, bo ponudnik mogoče potreboval pisno zagotovilo naročnika, da ga je te odgovornosti rešil V primeru, da pisnega zagotovila naročnik ne bo priskrbel, se bo to smatralo za kršitev te pogodbe.
 5. Naročnik se strinja, da uporablja storitve ponudnika povsem na svojo lastno odgovornost. Ponudnik ne daje garancije, da bodo storitve ustrezale naročnikovim potrebam in merilom ali da bodo prekinjene, pravočasne, varne in brez napak.; niti ne daje garancije, da bodo podatki, dobljeni z uporabo katerekoli ponudnikove storitve ali dobljeni iz e-pošte (sporočil) točni. Naročnik razume in se strinja je uporaba storitev izključno na njegovo lastno odgovornost in da bo sam odgovoren za posledice uporabe ponudnikovih programov in podatkov.

Zlorabe spletnega gostovanja

 1. Vsaka nepooblaščena ali nedovoljena uporaba storitev strežnika se šteje kot zloraba.
 2. V primeru zlorabe si ponudnik pridržuje pravico, da takoj, brez predhodnega opozorila, onemogoči ali omeji uporabniški račun. Vplačani zneski za gostovanje se v tem primeru ne vračajo.
 3. Z zlorabo povzročeno škodo ali pridobljeno korist na račun ponudnika, ki jo oceni sodni cenilec ustrezne stroke v 30 dneh od nastanka zlorabe, je naročnik dolžan v celoti poravnati ponudniku.
 4. Kot zloraba se šteje tudi ampak ni omejeno na: – vsako branje in pisanje izven svojega domačega direktorija – množično pošiljanje pošte z uporabo lastnih skript – nameščanje in zaganjanje rezidenčnih programov – kršenje avtorskih pravic (v primeru, da se na ponudnika obrne oškodovanec ali zastopnik oškodovanca – uporaba strežnika v kaznive namene.

Izdelava spletnih strani in spletnih trgovin - ponudba

Izdelava spletnih strani in spletnih trgovin – ponudba

 1. Lastnosti paketov za izdelavo spletnih strani si lahko ogledate v predloženi pdf ponudbi, ki vam jo pošljemo po e-pošti glede na vaše povpraševanje.
 2. Lastnosti za izdelavo spletnih trgovin z sistemom Magento ali WooCommerce si lahko ogledate v predloženi pdf ponudbi, ki vam jo pošljemo po e-pošti glede na vaše povpraševanje.
 3. Cene paketov za izdelavo veljajo le v primeru da naročnik gostuje pri ponudniku. V primeru gostovanja pri drugih ponudniki so izvedbene stroški višji oz. podan popust ne velja.
 4. V primeru da želi naročnik spletno stran ali spletno trgovino prenesti k drugemu ponudniku gostovanja je dolžan doplačati 50% izvedbene cene (npr. izvedba spletne strani po ceni 299€, pogodbena kazen znaša +149,5€) spletne strani ali spletne trgovine (naročnik do plačila pogodbene kazni ne more pridobiti ključnih podatkov za prenos spletne trgovine kot so FTP dostop, MySQL dostop, SSH dostop ipd.).
 5. V primeru prenosa gostovanja spletne strani ali spletne trgovine izvajalec ni dolžan zagotavljati popolnega delovanja spletne strani ali spletne trgovine, saj na to lahko vplivajo drugi izvajalci, nastavitve strežnikov ipd.
 6. V primeru prenosa gostovanja spletne strani ali spletne trgovine, naročnik ni dolžan nuditi podpore za spletno stran ali spletno trgovino, saj na to lahko vplivajo drugi izvajalci, nastavitve strežnikov ipd.
 7. Možnost samostojnega urejanja oz. cms sistem je vezan na strežnike izvajalca. V primeru da stranka želi prenesti gostovanje k drugemu ponudniku ji bo izvajalec ustvaril statičen html zapis spletnega mesta. Možno je da bo stranka za določene funkcionalnosti morala poiskati alternativne rešitve za pravilno delovanje, kot je npr. delovanje spletnega obrazca.
 8. Po izvedbi spletne strani ali spletne trgovine ima naročnik 30 dni časa za prijavo morebitnih napak v delovanju spletne strani ali spletne trgovine. Po izteku tega časa, se morebitne napake odpravljajo proti dodatnemu plačilu.

Izdelava spletnih strani

Izdelava spletnih srtrani

Proces dela pri izvedbi spletne strani ima več korakov. V vsakem koraku je naročnik pozvan k sodelovanju in s tem lahko izraža zahtevo po spremembi končnega izgleda spletne strani, vsebin, posamičnih podatkov ipd.
 1. Načrtovanje spletne strani , je podrobneje opisano tukaj in izvajalcu predvsem poda nekaj glavnih informacij o spletnem mestu ki ga naročnik želi izdelati. To je predvsem: približen meni spletnega mesta, okviren obseg vsebin za spletno mesto, opis glede dizajna spletne strani, ter barv ki naj bodo uporabljene predvsem v primeru da naročnik nima logotipa ali CGP iz katerega so razvidne barve.
 2. Izdelava osnutka spletne strani
  Izvajalec bo glede na načrtovanje spletne strani izdelal dizajn spletne strani, oblikoval glavo in nogo spletne strani, izbirni meni, ter oblikoval uvodno stran, stran kontakt, in eno vsebinsko podstran npr. o podjetju ali drugo glede na dogovor z naročnikom. V primeru več pod-strani bo morda izvajalec pripravil še dodatne vsebinske strani, ki bodo imele različno razgibane vsebine.
  Osnutek je v bistvu že polno funkcionalna stran, ki v celoti izkazuje končen izgled, razlika do končne spletne strani je le da nima vseh vsebin. Izvajalec bo naročnika pozval k potrditvi osnutka oz. želji po spremembah. V primeru želenih sprememb, se postopek ponavlja, dokler naročnik osnutka ne potrdi. Če naročnik potrjuje po delih,del ki ga je že potrdil ne more več spreminjati ampak le tisti del, ki še ni potrjen.
 3. Vnos in oblikovanje vsebin Izvajalec bo glede na potrjen osnutek nadaljeval v zadanem kontekstu. V tem koraku izvajalec več ne pričakuje bistvenih sprememb v dizajnu spletne strani kot so izgled glave, noge, izbirnega menija ipd. Spremembe teh elementov so omejene na vsebinske spremembe, ne pa več grafične spremembe.
  Izvajalec za dokončen vnos vsebin potrebuje od naročnika vsebine kot so teksti, slike, navedbe glede podrobnosti ipd. Izvajalec bo po prejemu vsebin, le te predelal, po potrebi povprašal naročnika o podrobnostih.  Izvajalec bo nato vnesel predložene vsebine, jih oblikoval ter končen izdelek predstavil naročniku, ter ga pozval k potrditvi. V primeru želenih sprememb, se postopek ponavlja, dokler naročnik osnutka ne potrdi. Če naročnik potrjuje po delih, del (posamična stran, posamičen del vseh strani istega tipa ipd.), ki ga je že potrdil ne more več spreminjati ampak le tisti del, ki še ni potrjen.
 4. Končan projekt
  Po potrditvi projekta je projekt končan. Vse nadaljnje spremembe so predmet novega posla.
 5. Obveznosti izvajalca in naročnika
  Obveznosti izvajalca so, da se drži začrtanih rokov, ki so dogovorjeni z naročnikom. V primeru kritičnih datumov za izvedbo, se izvajalec in naročnik lahko pogodbeno obvežeta ni v primeru nedoseganja rokov dogovorita tudi o morebitnih penalih. Če se naročnik kadarkoli med projektom spletnega mesta ne odziva več kot 30 dni od prvega poziva, bo izvajalec projekt označil kot zaprt ali opuščen. Če naročnik želi ponovno odpreti projekt, bo le ta postavljen na konec čakalne vrste.

Izdelava spletne trgovine

Izdelava spletnih trgovin

Proces dela pri izvedbi spletne strani ima več korakov. V vsakem koraku je naročnik pozvan k sodelovanju in s tem lahko izraža zahtevo po spremembi končnega izgleda spletne strani, vsebin, posamičnih podatkov ipd.
 1. Načrtovanje spletne trgovine , je podrobneje opisano tukaj in izvajalcu predvsem poda nekaj glavnih informacij o spletnem mestu ki ga naročnik želi izdelati. To je predvsem: približen meni spletnega mesta, okviren obseg vsebin za spletno mesto, opis glede dizajna spletne strani, ter barv ki naj bodo uporabljene predvsem v primeru da naročnik nima logotipa ali CGP iz katerega so razvidne barve.
 2. Izdelava osnutka spletne trgovine
  Izvajalec bo glede na načrtovanje spletne strani izdelal dizajn spletne strani, oblikoval glavo in nogo spletne strani, izbirni meni, ter oblikoval uvodno stran, stran kontakt, in eno vsebinsko podstran npr. o podjetju ali drugo glede na dogovor z naročnikom. V primeru več pod-strani bo morda izvajalec pripravil še dodatne vsebinske strani, ki bodo imele različno razgibane vsebine.
  Osnutek je v bistvu že polno funkcionalna stran, ki v celoti izkazuje končen izgled, razlika do končne spletne strani je le da nima vseh vsebin. Izvajalec bo naročnika pozval k potrditvi osnutka oz. želji po spremembah. V primeru želenih sprememb, se postopek ponavlja, dokler naročnik osnutka ne potrdi. Če naročnik potrjuje po delih,del ki ga je že potrdil ne more več spreminjati ampak le tisti del, ki še ni potrjen.
 3. Vnos in oblikovanje vsebin Izvajalec bo glede na potrjen osnutek nadaljeval v zadanem kontekstu. V tem koraku izvajalec več ne pričakuje bistvenih sprememb v dizajnu spletne strani kot so izgled glave, noge, izbirnega menija ipd. Spremembe teh elementov so omejene na vsebinske spremembe, ne pa več grafične spremembe.
  Izvajalec za dokončen vnos vsebin potrebuje od naročnika vsebine kot so teksti, slike, navedbe glede podrobnosti ipd. Izvajalec bo po prejemu vsebin, le te predelal, po potrebi povprašal naročnika o podrobnostih.  Izvajalec bo nato vnesel predložene vsebine, jih oblikoval ter končen izdelek predstavil naročniku, ter ga pozval k potrditvi. V primeru želenih sprememb, se postopek ponavlja, dokler naročnik osnutka ne potrdi. Če naročnik potrjuje po delih, del (posamična stran, posamičen del vseh strani istega tipa ipd.), ki ga je že potrdil ne more več spreminjati ampak le tisti del, ki še ni potrjen.
 4. Končan projekt
  Po potrditvi projekta je projekt končan. Vse nadaljnje spremembe so predmet novega posla.
 5. Obveznosti izvajalca in naročnika
  Obveznosti izvajalca so, da se drži začrtanih rokov, ki so dogovorjeni z naročnikom. V primeru kritičnih datumov za izvedbo, se izvajalec in naročnik lahko pogodbeno obvežeta ni v primeru nedoseganja rokov dogovorita tudi o morebitnih penalih. Če se naročnik kadarkoli med projektom spletnega mesta ne odziva več kot 30 dni od prvega poziva, bo izvajalec projekt označil kot zaprt ali opuščen. Če naročnik želi ponovno odpreti projekt, bo le ta postavljen na konec čakalne vrste.

Vavčerji digitalni marketing

Vavčerji digitalni marketing
Izvajalec comma d.o.o. je s strani Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije (v nadaljevanju DIH Slovenija) odobren kot izvajalec za izvedbo digitalnega marketinga za spletne strani, spletne trgovine in rezervacijsko platformo. S tem je odobren za izvajanje po razpisni dokumentaciji podjetniškega sklada (v nadaljevanju PP) za izvedbo Vavčerja – Digitalni marketing.

Potek procesa in pogoji sodelovanja

 • Potencialni stranki predstavimo vavčerje za digitalni marketing in celoten potek od začetka do vračila sredstev.
 • Potencialna stranka se z sprejemom izjave zunanjega izvajalca obveže k sodelovanju.
 • V primeru da naročnik ne dobi sofinanciranja, lahko od projekta odstopi.
 • V primeru da naročnik dobi sofinanciranje in želi odstopiti od projekta je dolžna izvajalcu poravnati nastale stroške v višini 200€+DDV.

Izvajalec se obvezuje da bo

 • naročniku nudil vso potrebno pomoč pri registraciji v portal PP
 • za naročnika planiral projekt ki bo skladen z razpisno dokumentacijo PP
 • rezerviral izvedbeno mesto za naročnika in mu podal izjavo potrebno za oddajo projekta
 • pripravil potrebne podatke za vlogo z naročnikom in oddal vlog v imenu naročnika če je tako dogovorjeno
 • komuniciral z naočnikom in ga obveščal o aktualnem dogajanju
 • sledil razpisu naročnika obvestil o odprtju prijavnice in naročnika prijavil na razpis v najkrajšem možnem času od odprtja prijavnice
 • naročnika vodil celoten projekt in poskrbel da bo oddana vsa potrebna dokumentacija za uspešno povračilo pogodbenih sredstev

Nastali stroški
Potrebno je razumeti da ima vsak izvajalec omejeno število projektov, ki jih lahko izvede preko vavčerjev v koledarskem letu. Za vsakega naročnika je potrebno veliko pripravljalnega dela že za oddajo dokumentacije. Potem je potrebno vedeti da je potrebno projekt realizirati v 3 mesecih, da se lahko odda testiranje. Pomeni da moramo planirati vnaprej in zagotoviti delovno silo za izvedbo projekta.

Nujnost projekta
V primeru da se stranki mudi z izvedbo, je projekt možno začeti tudi pred odobrenim vavčerjem, vendar ne pred oddajo vloge saj so takšni pogoji razpisa.

Vzdrževanje spletnih strani in trgovin

Vzdrževanje

 1. Ponudnik omogoča naročniku naročilo vzdrževalnih paketov za spletne strani ali spletne trgovine. Vzdrževanje je lahko periodično ponavljajoče ali občasno na zahtevo naročnika.

Cene
Izvajalec se obvezuje, da bo ob spremembi cen obveščal naročnika na spovjih spletnih straneh. Naročnikom, ki so za določeno obdobje vezani, izvajalec nebo spremenil cen do konca preteka obdobja vezave. Naročniki, lahko pakete vzdrževanja in/ali gostovanja spremenijo kadarkoli v omejitvah svoje obstoječe pogodbe.

Poslovna škoda
Naročnik se strinja, da je celotna odgovornost ponudnika pri storitvah iz naročniškega razmerja in pri vsaki kršitvi naročniške pogodbe, omejena zgolj na znesek, ki ga je naročnik plačal za storitev. Ponudnik in njegovi partnerji ne bodo odgovorni za kakršnokoli posredno, neposredno ali posledično škodo, povzročeno z uporabo ali nezmožnosti uporabe katerekoli naše storitve.

Podpis izvajalca
V primeru da ni v pogodbi posebaj določeno, se lahko izvajalec se na svoj izdelek podpiše(spletno stran, spletno trgovino) na manj vidnem mestu v nogi spletne strani in z klikom poveže svoje spletno mesto. Klik na izvajalca se mora odpirati v novem oknu ali novem zavihku. Podpis je sestavljen iz imena opravjene storitve in imena podjetja (Izdelava spletnih strani: comma) ali (Izdelava spletnih trgovin: comma). V primeru želje po odstranitvi podpisa po podpisu pogodbe, lahko naročnik poravna dodatnih 20% zneska izdelave spletne strani ali izdelave spletne trgovine in izvajalce mora podpis umakniti.

Reševanje sporov
(1) Splošni pogoji se interpretirajo in uveljavljajo v skladu z državnimi zakoni republike Slovenije. Če se kakšna postavka ali del postavke izkaže za napačno ali zakonsko neizvedljivo, se bo ta postavka ali njen del skonstruiral v skladu z dotičnim zakonom in bo kolikor je le mogoče odražal svoj prvotni namen. Ostali pojmi in pogoji postavk bodo ostali nespremenjeni in enako močni. (2) Za vse morebitne spore, ki jih stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Mariboru.