Varstvo osebnih podatkov
Spoštujemo vašo zasebnost in bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za navedene namene. Vaše osebne podatke bomo skrbno varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679, veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov), pravila varstva zasebnosti in piškotkov.

Upravljalec osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno s temi pravili, je podjetje comma d.o.o.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v podjetju je direktor, ki je dosegljiv na e-pošti info@comma-it.com.

Posredovanje osebnih podatkov
Zbranih osebnih podatkov na spletni strani ne posreduje tretjim osebam ali v tretje države.
Izjemo predstavlja pošiljanje e-novic, kjer uporabljamo spletno platformo MailChimp, na kateri so shranjeni osebni podatki za pošiljanje takih novic, in sicer sledeči osebni podatki: ime, priimek in elektronska pošta. Spletna platforma MailChimp v svojih splošnih pogojih uporabe in politiki zasebnosti zagotavlja spoštovanje pravil iz Splošne uredbe GDPR (Uredba EU 2016/679) in potrjuje, da je pridobila certifikat skladnosti z zasebnostnim ščitom EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework).

Zbiranje osebnih podatkov
a.) Spletni obrazec: Spletna stran uporablja obrazec preko katerega lahko uporabniki pošljejo povpraševanje na e-poštni naslov. Podjetje podatke uporablja izključno za obravnavo posamičnega povpraševanja.
b.) Naročilo na e-obveščanje: spetna stran uporablja servis mailchimp za obiskovalce, ki se želijo naročiti na e-poštno obveščanje.

Rok hrambe
Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo, do izpolnitve namena zbiranja in obdelave oziroma do preklica dane privolitve posameznika. Posameznik lahko privolitev kadarkoli spremeni ali prekliče. Osebni podatki, ki se zbirajo na podlagi predpisov, se hranijo skladno z zakonodajo, ki ureja njihovo zbiranje. Po zakonsko določenem preteku roka za hrambo se podatki zbrišejo.

Pravice posameznika
Skladno s predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik pravico dano privolitev kadarkoli preklicati, zahtevati vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov COMMA d.o.o, ulica heroja Šaranoviča 27, 2000 Maribor. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov. Posameznik pa lahko ugovor glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, to je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Ravnanje v primeru kršitev
V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo naše podjetje nemudoma izvedlo vse ustrezne ukrepe za zaščito pravic in interesov posameznika, skladno z veljavno zakonodajo in GDPR.

Zaščita podatkov
Spletna stran je zaščitena s SSL certifikatom kar v nadaljevanju pomeni da so podatki šifrirani pri prenašanju preko spleta. Šifriranje nepoblaščenim osebam oteži ogled podatkov, ki se prenašajo med računalniki. Zato je malo verjetno, da je kdo prebral to stran, medtem ko je potovala po omrežju.